Wskaż właściwą drogę

Mapa Kariery to rozbudowana platforma pozwalająca dopasowywać potencjał zawodowy osób do wymogów poszczególnych ról zawodowych.
Pomóż określić mocne strony studentów i wskaż im właściwą drogę.

Załóż konto

Pomóż studentom odkryć swój potencjał

Mapa Kariery jest narzędziem dla biur karier, którzy chcą wspierać swoich studentów w kontekście planowania ścieżki kariery jak i określenia ich predyspozycji. Zrobione testy pokażą Wam czego jeszcze studenci muszą się nauczyć, aby w pełni spełniać oczekiwania pracodawców a mapa kariery doradzi odpowiednie szkolenia.

Mocne strony i obszary do rozwoju
Zaproś studentów do wypełnienia testów kompetencji i predyspozycji zawodowych. Mogą wypełnić je w każdym miejscu i w dowolnym czasie. Studenci zdiagnozują swój potencjał kompetencyjny z odniesieniem do ról zawodowych.
Planowanie ścieżki kariery
Poznajcie charakterystykę ról zawodowych w zakresie: wykonywanych zadań, oczekiwaniach pracodawcy, potrzebnych kompetencji i predyspozycji, wynagrodzenia oraz wymogów formalnych (uprawnień, certyfikatów).
Poszukiwania pracy i stażu
Studenci, w zależności od swoich kompetencji i predyspozycji mogą aplikować na ogłoszenia jak i otrzymywać zaproszenia na rozmowę bezpośrednio od pracodawcy. Platforma umożliwia łatwy kontakt z pracodawcą.

Zaplanujcie razem ścieżkę kariery

Z Mapą Kariery poznajcie charakterystykę ról zawodowych. Pozwoli Wam również podróżować poziomo – po zawodach podobnych lub pionowo – w ramach awansów i zaplanować ścieżkę kariery.

Załóż konto