„Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami”

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca chce wdrożyć zaawansowany technologicznie system informatyczny typu B2B, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju jego firmy. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami – pozwoli to usprawnić takie procesy jak zawarcie współpracy, przekazanie zlecenia, realizacja zlecenia, przekazanie raportu wraz z zaleceniami aż po rozliczanie. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Projekt będzie realizowany poprzez zakup usług związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem dedykowanego oprogramowania.

Przed rozpoczęciem realizacji części programistycznej projektu zostanie zamknięta część przedprojektowa związana z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania realizacji projektu z budżetu UE, analizą finansową sytuacji firmy i analizą finansową projektu a także przygotowania firmy do realizacji projektu wspieranego ze środków publicznych.
Zasadnicza część projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie przebiegać będzie w 4 sześciomiesięcznych etapach zaprezentowanych poniżej.

Etap 1
W etapie I rozpoczęte zostaną i prowadzone będą prace informatyczne związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej składającej się z następujących modułów/elementów:
I – systemu z modelem kompetencji
II – panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partnerami
W ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Oprogramowanie panelu do budowy słowników kompetencji, zawodów, inwentarza zadań, wskazówek rozwojowych, testów rekrutacyjnych w ramach prac nad systemem z modelem kompetencji;
• Oprogramowanie funkcjonalności bazy pracowników w ramach prac nad panelem usług; moduł realizacji testów kompetencji oraz preferencji zawodowych
• Oprogramowanie modułu rejestracji i logowania partnera, panel administracyjny – edycja dostępów.

Etap 2
W Etapie 2 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II – panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partnerami
W ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Oprogramowanie narzędzi: opis stanowiska pracy, test kompetencyjny, raport indywidualny i grupowy z wskazówkami rozwojowymi, scenariusz rozmowy rekrutacyjnej w ramach prac nad systemem z modelem kompetencji
• Oprogramowanie funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu test kompetencji (spersonalizowanej ankiety badawczej dopasowanej do kompetencji potrzebnych dla poszczególnych pracowników wg ich stanowisk), wysyłka zaproszeń i przypominań, podgląd wyników grupowy i indywidualny; funkcjonalności menedżera: podgląd raportu indywidualnego i grupowego swoich pracowników, podgląd planu rozwojowego ze wskazówkami rozwojowymi w ramach prac nad panelem usług; moduł zarządzania userami (rozliczenia, raporty, konkursy)
• Oprogramowanie modułu zarządzania partnerami (każde MŚP) oraz reselerami (prywatne agencje zatrudnienia, serwisy pracowe, firmy rekrutacyjne)
• Ponadto zostanie zakupiona usługa techniczna polegająca na budowie bazy wiedzy, a mianowicie wprowadzenie do systemu słowników kolejnych min 300 zawodów (kompetencje, zadania), opisów 50 kompetencji (wskazówki rozwojowe, testy rekrutacyjne), które będą podstawą do pracy w systemie. Competency Institute na bazie do tej pory realizowanych projektów doradczych opracowało i zwalidowało blisko 180 najpopularniejszych zawodów wraz możliwością ich uspójnienia w ramach Polskich Ram Kwalifikacji Zawodowych. Aby uruchomić w pełni dostępna aplikację konieczne jest uzupełnienie bazy wiedzy o min. kolejne 300 zawodów.

Etap 3
W Etapie 3 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1 i 2 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II – panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partnerami
W ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Programowanie systemu z modelem kompetencji: rozwój funkcjonalności – predefiniowany słownik, umożliwienie klientowi kopiowania i edycji słownika predefiniowanego; Testowanie narzędzia, poprawki.
• Programowanie funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu rekrutacyjnego; Testowanie narzędzia, poprawki w ramach panelu usług
• Oprogramowanie panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partnerem: testowanie oprogramowania, zakończenie prac programistycznych w zakresie panelu administracyjnego -wydanie wersji produkcyjnej

Etap 4
W Etapie 4 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1, 2 i 3 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II – panelu usług
W ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Rozwój funkcjonalności systemu z modelem kompetencji: zaprogramowanie narzędzia: test preferencji zawodowych; testowanie narzędzia, poprawki i zakończenie prac programistycznych nad tą częścią systemu.
• Rozbudowa funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu test preferencji zawodowych; testowanie narzędzia, poprawki panelu usług i zakończenie prac programistycznych nad tą częścią systemu.